Vad är astrologi?

Astrologi – en 3000 år gammal ovetenskap

Föregångaren till dagens astrologi grundades av den grekiske astronomen Ptolemaios under antiken. De gamla horoskopen ställdes efter sol, måne och de fem planeter som då var kända. Sedan dess har det tillkommit nya planeter.

Många kejsare, kungar och presidenter har genom tiderna anlitat astrologer innan viktiga beslut togs. Många vetenskapsmän och astronomer har också vurmat för astrologin. Kopernikus, Kepler och Galileo, till exempel. Kepler trodde att planeterna påverkade människans själsliv och försörjde sig emellanåt på att ställa horoskop.

I Indien diskuterade politikerna för något år sedan huruvida vedisk astrologi skulle läras ut som ett naturvetenskapligt ämne på universiteten.

Att ställa ett Personligt Horoskop handlar om att beskriva dina egenskaper­ utifrån var olika himlakroppar stod på stjärnhimlen och hur det stod i förhållande till varandra vid tiden då du föddes.

Med hjälp av ett diagram kan jag se hur planeterna står, hur de står i förhållande till varandra och var de finns i astrologins tolv himlahus. Själva ordet horoskop betyder ”bild av timmen” – alltså födelsen.

Horoskop beskriver personens egenskaper. Männi­skan, precis som vissa djur och natur, påverkas av energier från planeterna som till exempel gravitation och elektromagnetism. Skeenden i universum antas inte bara ge upphov till ebb och flod, utan också påverka oss människor.

Vi påverkas naturligtvis också av ärvda anlag, gener, uppfostran, relationer, livets händelser med mera men också av det som finns att upptäcka astrologin.