Vad får jag veta?

I ditt Personliga Horoskop beskrivs:

Din yttre karaktär och den allmänna personligheten
Dina anlag och talanger
Dina medfödda förmågor och kapaciteter

Ditt känsloliv
Dina ideal, din moral och etik
Vad du får offra
Hur det är i ditt hem – familj och relationer
Livets olika skeenden
Förändringar i ditt liv och hur du hanterar dem
Vad du njuter av och din fritid
Hur du har det med ditt umgänge
Hur du ser på utbildning och hur du kommunicerar
Dina intressen
Ditt arbete – vad passar dig att jobba med?
Ditt intresse för resor
Din materiella situation
Din sociala status
Hur de sår du har kan hjälpa dig till insikter
Din karmiska riktning i livet – en fyr som visar dig vägen.

Karmisk=vad vi har med oss från tidigare liv.

Du beställer ditt Personliga Horoskop här.