Kort om planeterna

 
Solen
Det andliga jaget, vårt ”egentliga” jag
Vem jag är
Vår inställningen till livet
Vår allmänna karaktär och vårt allra innersta, mest grundläggande anlagen
Det manliga och det faderliga.

 

 

 

 

Månen
Vår själslig sida, känslolivet, ömhet
Mänsklig värme
Våra inre behov
Vår längtan
Det kvinnliga och moderliga
Själen kommer till uttryck i känslolivet, hur man upplever och reagerar på sin tillvaro. Vad väcker känslor? Hur starka de är och hur djupa och varaktiga.

 

Horisonten då vi föddes
Hur andra upplever oss

 

 

 

 

Mars
Aggression och olycka
Kraft som både kan bygga upp och rasera
Makt, styrka och energi
Konstruktivitetens planet
Allvarliga besvärligheter, tråkigheter, olyckor, våldsamheter och bedrövelse
Ren energi. Konstruktivitet.

 

Venus
Kärlek, omsorg och ömhet.
Venus är en allmän välgörare, framgång och lycka i alla sammanhang
Kreativ begåvning
Positiv kraft som vill väl, känner kärlek till såväl människor som ting
Personens kärlek, behag och vad som lockar fram en speciellt varm välvilja
Kärlekens väsen
Inom vilket område man har god förmåga och stora chanser att lyckas åstadkomma ting.

 


Merkurius

Intellekt och tänkande
Vårt sätt att kommunicera
Kvicka tankar och omedelbara.

 

 

Jupiter
Den största planeten, lyckobringare. Expansion, att spridas över världen
Framgång och vad man har tur med i livet.

 

 

 

 

 

 

Saturnus
Människans känsla av plikt och ansvar
Den konservativa kraften
En svår och besvärlig planet, förtret och tråkigheter
Pliktkänsla
Det traditionella, tradition, bevarande
Oönskade saker
Ansvarskänsla
Ordningssinne
Alla ”måste” hör Saturnus till

Uranus
Positiv inverkan på tänkande
Insikt, upplysningskänslor och klarsyn
Förstå
Intuition, på tänkandets plan
Positiv, extas, andlig njutning
Vad som ger en person mest i livet
Meningen bakom tillvaron
En doft av sanningen bortom alla fakta

 

 

 

 

 

Neptunus
Fantasin, inspiration, drömmar och visioner.

 

 

 

 

 

 

 

Pluto

Farlig och ofta olycksbringande.
Förvandling, på-nytt­födelse
Dramatiska förändringar
Stora skeden med långtgående betydelse.